Boekingsvoorwaarden

Sluit dit tabblad om terug te keren naar het formulier.

Artikel 1  / Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting Kabalebo: partij bij enige overeenkomst strekkende tot levering van diensten ter zake het verblijf op het Kabalebo Nature Resort, verder te noemen Kabalebo.

Kabalebo Nature Resort: het Resort waar Stichting Kabalebo het beheer en de leiding over heeft.

Klant: gast en/of bezoeker en/of reisagent van het Kabalebo Nature Resort.

Gids: werknemer of persoon die verbonden is aan Kabalebo Nature Resort, die de gasten rondleidt en informatie geeft.

Reisagent: onderneming die vakantiereizen organiseert.

Artikel 2 / Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst met de klant ontstaat op het ogenblik dat de klant, van Kabalebo de schriftelijke bevestiging van het geboekte verblijf ontvangt.

Artikel 3 / Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Voor het doel van de algemene voorwaarden zal de klant die de boekingen maakt voor zichzelf of

ten behoeve van een groep, meerderjarig moeten zijn. De persoon die de boeking maakt, bevestigt daarmee door alle leden van zijn/haargezelschap te zijn geautoriseerd om de boeking namens hen te maken. Degene die de reis boekt, mede of uitsluitend namens anderen, is niet alleen verantwoordelijk voor de opgegeven persoonlijke gegevens van de reizigers die bij de boeking worden aangemeld, is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien

3.2 De klant zal de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden strikt nakomen.

3.3 Bij boeking voor verblijf te Kabalebo en met deelname aan het programma bevestigt de klant dat die de algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en dat die akkoord gaat met deze voorwaarden.

Artikel 4 / Boekingen

4.1 Het verblijf te Kabalebo is aangeven in nachten. Het verblijf behelst datum van vertrek en aankomst.

4.2 De klant zal een geldig paspoort en/of identiteit kaart dienen te overleggen bij het maken van een reservering.

Artikel 5 / Vaccinaties

5.1 De klant dient tevens de gezondheidsaspecten en de inentingsvereisten te controleren.

5.2 De klant moet de benodigde vaccinaties hebben. Kabalebo is niet verantwoordelijk voor de consequenties die voortkomen uit het niet hebben van de vaccinaties.

Artikel 6 / Annulering:

6.1 Annulering van het verblijf te Kabalebo Nature Resort kan onder de navolgende voorwaarden:

 • Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 weken voor vertrek.
 • Voor annuleringen tussen 2-3 weken voor vertrek, wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • Voor annuleringen tussen 1-2 weken voor vertrek, wordt 75% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • Voor annuleringen vanaf 6, 5 dagen of meer voor vertrek, wordt 100% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • In geen enkel geval wordt restitutie verleend van het resterende deel van de betaling in geval de klant het programma en verblijf te Kabalebo moet onderbreken.

6.2 Voor reserveringen in de maanden mei en juni geld het volgende: Indien de reis niet door kan gaan door te weinig deelnemers, behoudt Kabalebo zich het recht voor de reis te annuleren. De gast heeft in dit geval recht op teruggave van het door hem betaald bedrag.

6.3 Lokale en/of onvoorziene situaties die buiten de invloed liggen van Kabalebo kunnen resulteren in het aan passen van het reisschema. Kabalebo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. In voorkomende gevallen zal Kabalebo naar haar beste vermogen alternatieven zoeken. Voor die gevallen waarvan af moet worden geweken van het originele reisschema en waar Kabalebo wel een vergelijkbaar alternatief kan aanbieden zal geen restitutie worden verleend.

6.4 Kabalebo zal de klant tenminste 3 dagen voor vertrek datum, verwittigen van de annulering of van het aangepaste reisschema of in geval van overmacht, voor vertrek.

Artikel 7 / Tarieven en kamers

7.1 Voor kinderen gelden de volgende kortingen:

 • Kinderen van 0 tot 1 jaar krijgen 50% korting op het totaal tarief, waarbij baby op de schoot zit van de ouders.
 • Kinderen van 1 tot 3 jaar krijgen 50% korting op het kamer tarief.
 • Kinderen van 3 tot 9 jaar krijgen 25% korting op het kamer tarief.
 • Kinderen vanaf 9 jaar betalen het vol tarief.

7.2 De bovenstaande kortingen gelden niet voor de Main Lodge. Gelieve contact op te nemen met ons kantoor voor meer info.

7.3 Een maximum van 1 kind op de kamer bij 2 volwassen is toegestaan.

7.4 De gepubliceerde tarieven voor de programma’s zijn geldig voor 1 klant op basis van 2 personen per kamer.

Artikel 8 / Wijziging van tarieven of reisschema

Kabalebo heeft het recht om de gepubliceerde tarieven te allen tijde aan te passen. Indien wijzigingen in de vervoers- en verblijfskosten daartoe aanleiding geven, zoals verhoging van de luchthavenbelasting of (nieuwe) heffingen voor veiligheid, brandstof of milieu, of toepasselijke valutakoersen behoudt Kabalebo zich het recht voor om de tarieven en/of het reisschema te wijzigen.

Artikel 9 / Aansprakelijkheid

Kabalebo is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 • Enigerlei door de klant opgelopen verlies of beschadiging van geld, goederen en/of eigendommen. De klant vrijwaart Kabalebo voor deze schade.
 • De kosten van de medicus met betrekking tot gevallen zoals: persoonlijke ongevallen, ziekte en/of overlijden van de klant opgelopen gedurende het verblijf te Kabalebo, ongeacht de oorzaak.
 • De klant wordt geadviseerd een ziekte- en ongevallenverzekering in het land van herkomst af te sluiten en na te gaan of de ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking biedt.
 • Schade ontstaan door verandering in vluchtschema’s van de vliegmaatschappijen.
 • Het is aan te raden bij het boeken van de vakantie een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten Een annuleringsverzekering dekt naast de kosten bij annuleren voor vertrek ook de kosten bij afbreken van een reis vanwege familieomstandigheden of ziekte.
 • Schade ten gevolge van vertragingen, stakingen, ongeregeldheden, diefstallen en roof, defecten van machinerie of installaties, defecten van transportmiddelen, oorlog, opstootjes en rellen, brand, quarantaine, natuurlijke rampen, aanslagen, politieke of militaire acties, medische of douane beperkingen of voorschriften of welke andere oorzaak dan ook buiten haar invloed of macht. In voorkomende gevallen zijn deze kosten voor de klant zelf en hiervoor dient de klant zelf een verzekering af te sluiten.
 • De schade als gevolg van advertentie materiaal, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, folders, brochures en ander informatief materiaal, die betrekking hebben tot de trips of het programma die zijn uitgegeven door derden, behalve van reisagenten die zijn aangesloten bij Kabalebo.

Artikel 10 / Geschillen

Op deze Algemene voorwaarden is het Surinaams recht van toepassing en de Surinaamse rechter is tot geschillen beslechting bevoegd.

Artikel 11 / Slotbepaling

Kabalebo is gerechtigd de Algemene Voorwaarden jaarlijks aan te passen.

Artikel 12 / Aanbevelingen

De klanten worden aanbevolen de volgende items mee te nemen:

 • Luchtige kleding
 • Een hoed/Pet
 • Zwemkleding en/of waterschoenen
 • Camera met extra film en een waterdichte tas voor bescherming
 • Stevige loopschoenen en slippers
 • Zonnebrand olie en anti-muggen spray
 • Twee (2) paar lange broeken en een lange mouw hemd
 • Zaklantaarn met batterijen
 • Kleine rugtas voor water of versnaperingen voor de wandeling
 • Zakgeld voor aanschaf van dranken en souvenirs (SRD/EURO/US$)
 • Verrekijker

N.B. GELEGENHEID VOOR HET OPLADEN VAN BATTERIJEN IS WEL AANWEZIG.

Het pakket houdt in:

 • Retour ticket Zorg en Hoop Airport-Kabalebo
 • Alle transport op het resort
 • Alle standard aangegeven in het programma
 • Alle maaltijden, inclusief koffie, thee en water
 • Frisdrank/ sappen naar gelang het pakket
 • Alcoholische dranken verkrijgbaar tegen vergoeding aan de bar
 • Begeleiding door gidsen

Belangrijke informatie

 • Het toegestane gewicht per persoon per pakket is als volgt:
  • Voor het 3 nachten/4 dagen pakket maximaal 7 kg
  • Voor het 4 nachten/5 dagen pakket maximaal 10 kg
  • Voor het 7 nachten/8 dagen pakket maximaal 12 kg
  • Gelieve van te voren een verzoek in te dienen als u meer kilo’s wilt meenemen
 • Het natuur resort ligt in een ongerept en beschermd gebied. Vandaar dat het niet is toegestaan om de planten en dieren mee te nemen.

Dringend advies

Kabalebo adviseert de klant het volgende te doen:

 • Sluit een goede ongevallen verzekering af
 • Neem geen waardevolle sieraden mee

Service kosten:

 • Alle tarieven zijn inclusief 8% Service kosten per persoon.

Voor meer informatie:

E-mail:                info@kabalebo.com
Website:             www.kabalebo.com
Telefoon:            (597) 426532 / 426535
Fax:                    (597) 426533

Sluit dit tabblad om terug te keren naar het formulier.

Scroll to Top